Category: Thông báo

THÔNG BÁO – COVID 19

THÔNG BÁO – COVID 19

Kính chào các bạn, Hiện tại tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp. Chính phủ Hungary đã thông báo đóng cửa tất cả các trường học và cấ [...]

CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN VỚI BIỂN, ĐẢO TỔ QUỐC -2019

CHƯƠNG TRÌNH SINH VIÊN VỚI BIỂN, ĐẢO TỔ QUỐC - 2019. Với tình yêu quê hương đất nước, yêu hòa bình và ý thức tham gia bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãn [...]
[THÔNG BÁO] GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NĂM TỐT” 2019

[THÔNG BÁO] GIẢI THƯỞNG “SINH VIÊN NĂM TỐT” 2019

⭐️Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” là một danh hiệu cao quý của sinh viên Việt Nam, được đưa vào hệ thống khen thưởng cấp Quốc Gia, là cơ sở quan trọng cho [...]
[THÔNG BÁO] HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH STIPENDIUM HUNGARICUM 2019

[THÔNG BÁO] HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH STIPENDIUM HUNGARICUM 2019

[THÔNG BÁO] Học bổng hiệp định Stipendium Hungaricum đã chính thức mở đơn dành cho trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, và thực tập ngắn hạn năm h [...]
ĐẠI HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY KHÓA III, NHIỆM KỲ 2018-2020.

ĐẠI HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY KHÓA III, NHIỆM KỲ 2018-2020.

Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tại Hungary, trân trọng kính mời Toàn thể hội viên, sinh viên, thanh niên, thạc sĩ, nghiên cứu sinh đang sinh [...]

ĐẠI HỘI HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY KHOÁ III, NHIỆM KỲ 2018-2020

Nhằm tổng kết, đánh giá quá trình công tác của Hội sinh viên, thanh niên Việt Nam tại Hungary trong nhiệm kỳ 2016-2018 và dự thảo phương phướng hoạt đ [...]
ĐẠI HỘI CHI HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY

ĐẠI HỘI CHI HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY

Nhằm tổng kết , đánh giá quá trình công tác của Chi hội Sinh viên Việt Nam tại Budapest nhiệm kì 2016-2018 và dự thảo phương hướng hoạt động Chi hội v [...]
8 / 8 POSTS