Category: Nhà tài trợ HSV

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TẠI HUNGARY XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC NHÀ TÀI TRỢ

Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Hungary, các tổ chức, công ty, các cá nhân, các nhóm, các hội đã bảo trợ, hỗ [...]
1 / 1 POSTS