Category: Học Bổng

[THÔNG BÁO] HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH TẠI HUNG-GA-RI NĂM 2019

[THÔNG BÁO] HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH TẠI HUNG-GA-RI NĂM 2019

[THÔNG BÁO] Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chính thức thông báo tuyển sinh đi học theo diện học bổng Hiệp định tại Hung-ga-ri năm 2019 như sau: 1 [...]
[THÔNG BÁO] HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH STIPENDIUM HUNGARICUM 2019

[THÔNG BÁO] HỌC BỔNG HIỆP ĐỊNH STIPENDIUM HUNGARICUM 2019

[THÔNG BÁO] Học bổng hiệp định Stipendium Hungaricum đã chính thức mở đơn dành cho trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, và thực tập ngắn hạn năm h [...]
2 / 2 POSTS