CÁC TRANG WEB THEO DÕI KÌ THI IELTS, TOEFL

CÁC TRANG WEB THEO DÕI KÌ THI IELTS, TOEFL

Các trang web theo dõi kì thi: thường ở Budapest mình có thể đăng kí thi online, từ đó họ sẽ cho mình địa chỉ thi và ngày thi. IELTS Budapest: Br

CÁC WEB/APP HỌC TIẾNG ANH TỐT

Các trang web theo dõi kì thi: thường ở Budapest mình có thể đăng kí thi online, từ đó họ sẽ cho mình địa chỉ thi và ngày thi.

  1. IELTS Budapest: British council Budapest – Budapest, Madách Imre út 13, 1075

https://www.britishcouncil.hu/en/exam/cambridge/dates-fees-locations

Foreign Language Center – University of Szeged, offsite venue of the British Council

 

  1. TOFLE https://www.ets.org/toefl/ibt/register/centers_dates/

Budapest TOEFL Hungary

Budapest, Hungary – APCU-8042

Fullbright (prometric)

Bme Building ‘z’

Bertalan Lajos Utca/street 2, 9th Floor

Budapest 1082 – Hungary

Directions To The Testing Center

 

Real Training Solutions – Budapest – STN11345A

Converzum Language Community Space, Lajos Utca 11-15

Budapest 1023 – Hungary

Directions To The Testing Center

 

Debrecen

International Education Center – University of Debrecen – STN13972A

94 Nagyerdei krt.

Debrecen 4032 – Hungary

Directions To The Testing Center

 

 Pecs

University Of Pécs Foreign Language Center – STN14774B

Szántó Kovács J. unit 1/B. 1st Floor

Pecs 7633 – Hungary

Directions To The Testing Center

  1. Việt Nam: IDP Vietnam: https://www.idp.com/vietnam/ielts/
  2. Trung tâm Hợp điểm: http://www.vietnamcentrepoint.edu.vn/bantin/

 

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 0